Rajasthan Travels
Home » Adventure India Tours

Adventure India Tours

Tige Safari TourTiger Safari Tour

Duration : 7 Nights / 8 Days
Destinations : Delhi - Bandavgarh - Kanha - Nagpur - Delhi.

Elephant Safari TourElephant Safari Tour

Duration : 8 Nights/ 9 Days
Destinations :Delhi - Corbett - Lohachor - Ratwadhap - Haldupura.

Camel Safri TourCamel Safri Tour

Duration : 09 Nights/10 Days
Destinations : Delhi - Jodhpur - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur- Delhi.

Nubra Valley Jeep Safari TourNubra Valley Jeep Safari Tour

Duration : 10 Nights/11 Days
Destinations : Delhi - Leh - Shey – Thiksey - Hemis - Panamik - Ansa - Kyagar - Samstanling - Sumur – Diskit - Delhi.

Ganges River RaftingGanges River Rafting

Duration : 8 Nights / 9 Days
Destinations : Delhi - Rishikesh - Rudraprayag - Devprayag - Kaudiyala - Shivpuri - Rishikesh - Delhi.

Frozen River RaftingFrozen River Rafting

Duration : 21 Nights / 22 Days.
Destinations : Delhi - Leh - Chilling - Zaribago – Deepyokma - Nyrakpulu - Lingshed - Deepkongma - Warsangdo - Pishu - Karsha - Zangla - Sarakdo - Nyrakpulu - Tsomopaldar - Tilatdo - Chilling - Leh - Delhi.

Leh Ladakh TrekkingLeh Ladakh Trekking

Duration : 21 Nights / 22 Days
Destinations : Delhi - Kalka - Manali - Keylong – Jispa - Palamo - Zanskar - Chhumiknakpo - Lakong - Kargyak - Purni - Mune - Padum - Rangdum - Kargil - Leh - Delhi.

Zanskar Trekking TourZanskar Trekking Tour

Duration : 27 Nights / 28 Days
Destinations : Delhi - Manali - Darcha – Palemo - Zanskar - Chumi Napo - Lakham - Kurgiak - Tetha - Purni - Ichar - Mune - Padum - Karsha - Pishu - Hanumil - Snerstse - Lingshet - Photoksar - Hanupatta - Wanla - Lamayuru - Leh - Delhi.

Garhwal & Kumaon Trekking Garhwal & Kumaon Trekking

Duration : 19 Nights/ 20 Days
Destinations : Delhi - Haridwar - Uttarkashi – Gangotri - Bhujbassa - Gaumukh - Tapovan - Lata - Belak - Budhakedar - Bhaironchatti - Ghutta - Panwali - Triuginarain - Sonprayag - Gaurikund - Kedarnath - Vasuki Tal - Rishikesh - Delhi.

Darcha Lamayuru TreekingDarcha Lamayuru Treeking

Duration : 17 Nights/18 Days
Destinations : Delhi - Manali - Darcha - Palemo - Zanskar - Chumi Napo – Lakham - Kurgiak - Tetha - Purni - Ichar - Mune - Padum - Kargil - Leh - Delhi.

Indus Valley TrekkingIndus Valley Trekking

Duration : 12 nights / 13 days


Amber Fort, JaipurNubra Valley Trekking Tour

Duration : 15 Nights/16 Days