Trip Logo

Holiday Packages Rajasthan

Golden Triangle Tour

Golden Triangle Tour

Duration : 04 N / 05 D
Destinations : Delhi - Agra - Jaipur - Delhi.
Rajasthan Desert Tour

RajasthanDesert Tour with Ajmer

Duration : 06 N / 07 D
Destinations : New Delhi - Jaipur - Fatehpur - Shekawati - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ajmer - Pushkar - New Delhi.
Cultural Tour of Rajasthan

Cultural Tour of Rajasthan

Duration : 13 N / 14 D
Destinations : Delhi - Agra - Fathepur Sikri - Ranthambore - Kota - Chittaurgarh - Udaipur - Ranakpur - Rohetgarh - Jodhpur - jaipur - Delhi.
Rajasthan Wildlife Tour

Rajasthan Wildlife Tour

Duration : 12 N / 13 D
Destinations : Delhi - Udaipur - Jaipur - Ranthambhore - Bharatpur - Agra - Jabalpur - Kanha - Jabalpur – Delhi.

Rajasthan Temple  Tour

Rajasthan Temple Tour

Duration : 13 N / 14 D
Destinations : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi.
Golden Triangle and Tiger Tour

Golden Triangle and Tiger Tour

Duration : 04 N / 05 D
Destinations : Delhi - Agra- Jaipur- Ranthambore- Delhi.
Palace Tour Rajasthan

Palace Tour Rajasthan

Duration : 15 N / 16 D
Destinations : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Khimsar - Pushkar - Samode - Jaipur - Agra – Delhi.
Pink City Jaipur

Pink City Jaipur

Duration : 03 N / 04 D
Destinations : Delhi - Jaipur - Agra – Delhi.